Voorwaarden Witven

Dit algemeen reglement is bedoeld om uw verblijf op onze camping – en dat van uw mede-kampeerders – zo prettig mogelijk te maken.

Uw aankomst op het terrein

Meld u bij  aankomst bij de receptie waar u, om misverstanden te voorkomen, kunt kennisnemen van de geldende tarieven. Plaats uw tent/caravan zoveel mogelijk in het midden tegen de achterzijde van uw plaats. Alle bouwsels anders dan tenten/caravans zijn niet toegestaan.

Ter voorkoming van beschadigingen aan leidingen en kabels is graven van sleuven en gaten en het in de grond slaan van palen verboden.

Verkeer

U mag uw auto meenemen naar uw kampeerplaats om uw caravan/tent te plaatsen of verwijderen. Verder dient uw auto geparkeerd te worden op de verharde parkeerplaatsen. Gelieve uw auto niet te gebruiken om u op de camping zélf te verplaatsen. Bromfietsen mogen alleen met uitgeschakelde motor op het terrein. Vanaf 24.00 tot 07.00 uur mogen er geen motorvoertuigen op de camping rijden. De slagboom is gedurende deze tijd gesloten. Zonodig kunt u het parkeerterrein vòòr de slagboom gebruiken, met uitzondering van de uitvoegstroken bij de receptie die alleen zijn bedoeld voor receptiebezoek.

Opladen elektrische auto

Het opladen van uw auto is alleen toegestaan bij de daarvoor ingerichte oplaadpunten. U mag uw auto niet opladen bij uw kampeerplaats/chalet.

Huisdieren

Loslopende honden/katten zijn niet toegestaan: ze dienen altijd te zijn aangelijnd aan een lijn van max. 2 meter en moeten zo ver mogelijk buiten de camping worden uitgelaten. Mocht uw huisdier door  omstandigheden zijn behoefte op het kampeerterrein doen, dan bent u verplicht om dit onmiddellijk op te ruimen.

Huisdieren hebben beslist géén toegang bij het strandbad.

Honden/katten die niet zijn ingeënt tegen hondsdolheid mogen niet op de camping aanwezig zijn. Wilt u tenslotte uw bezoekers erop wijzen dat zij geen huisdier mogen meenemen.

Hygiëne

Houd het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet. Kinderen beneden de 6 jaar gelieve niet zonder begeleiding gebruik laten maken van toilet-, was- en speelgelegenheden. Meld a.u.b. ongeregeldheden.

De op het terrein aanwezige waterkranen zijn alleen bestemd voor het halen van drinkwater. Spoel bij deze kranen geen was en reinig geen vaatwerk en zeker geen toiletemmers (deze laatste ledigen in de chemisch toilet ruimte van het toiletgebouw).

Afvalinzameling

Voor een gescheiden afvalverzameling maken wij gebruik van een milieustation bij de slagboom. Afvalscheiding is mogelijk via: glascontainer, papiercontainer en een restafvalcontainer (in gesloten vuilniszakken met gebruik van sep-card).

Klein chemisch afval kunt u aanbieden bij de receptie.

Rust

Geluidsapparatuur en t.v. zijn alleen toegestaan als deze niet hoorbaar zijn op het naastgelegen vak. Vanaf 24.00 tot 07.00 uur is er volledige nachtrust en mag u alleen in eigen tent of caravan vertoeven.

Vullen van zwembadjes

Het is niet toegestaan om uw eigen zwembadje te vullen met water. Enerzijds uit energiebewuste overwegingen, anderzijds vanuit veiligheidsoogpunt.

Bezoekers

Deze dienen zich altijd te melden aan de receptie. Zij hebben toegang op de camping van 09.00 tot 22.00 uur  en worden geacht op de hoogte te zijn van de regels welke op de camping etc. gelden. Huisdieren van bezoekers worden niet toegelaten.

Tenslotte

Open vuren zijn ten strengste verboden. Barbecuen is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rooster-apparaten.

Voor zover niet in dit reglement beschreven geldt de stelregel: bezorg anderen geen overlast en houdt u aan de normaal geldende gedragsregels.

Vakantiepark Witven, bezoekadres Witvenseweg 6, 5504 PZ Veldhoven, Brabant

Reserveren

Reserveer nu direct uw plaats!